Turn-around strategiat

Tunnistatteko tarvetta muutokselle?

Turn-around palveluilla tehostamme liiketoimintaanne ja sitoudumme kestävyyteen ja kannattavuuden parantamiseen. Tarvitseeko yrityksenne tukea uuden menestyksen löytämiseksi kestävällä tavalla? 

  • Liiketoiminnan kriittinen analyysi: Analysoimme yrityksen nykytilan tunnistaaksemme ongelmat ja mahdollisuudet.
  • Uuden liiketoimintasuunnitelman valmistelu: Laadimme uuden, realistisen ja toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman.
  • Liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen toimenpiteet: Määrittelemme konkreettiset toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi.
  • Rahoituksen uudelleenjärjestelyt: Suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat rahoitusjärjestelyt tukemaan uutta strategiaa.
  • Uuden liiketoiminnan ulkopuolelle jäävien osien järjestelyt ja transaktiot: Järjestämme ja toteutamme transaktiot, joilla irtaudutaan liiketoiminnan kannalta epäolennaisista osista.
  • Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen: Etsimme ja solmimme kumppanuuksia, jotka tukevat uutta liiketoimintastrategiaa.
  • Uuden strategian mukaiset yritysjärjestelyt: Toteutamme strategiaan tarvittavat yritysjärjestelyt.
  • Avainhenkilöiden, johtoryhmän ja hallituksen uudelleenjärjestelyt: Uudelleenjärjestämme avainhenkilöt, johtoryhmän ja hallituksen tukemaan uutta strategiaa.

Tavoitteenamme on yhteistyössä löytää yrityksellenne uusi suunta. Luomme turn-around strategian, joka auttaa yritystänne kääntämään suunnan kohti menestystä kestävällä tavalla. Turn-around tilanteissa käytämme pysähdy-analysoi-laadi toimenpiteet-toimi -prosessia. Tavoitteenamme on varmistaa, että jokainen askel vie yritystänne kohti kestävää pitkän aikavälin menestystä.