Rahoitukset ja pääomasijoitukset

Tarvitseeko yrityksenne uutta rahoitusta käyttöpääomaan tai orgaanisen sekä epäorgaanisen kasvun nopeuttamiseksi? Onko suunnitelmissasi investointeja, yritysosto tai muuta liiketoiminnan uudelleen järjestelyä?

  • käyttöpääoman rahoitus
  • investointien rahoitus
  • yritysjärjestelyiden rahoitus
  • rahoitus omistusjärjestelyihin
  • taseen vahvistamisen rahoitus
  • pääomasijoittajien hankinta
  • julkisen rahoituksen hankinta

Hankimme tyypillisesti rahoitusta yli 500 000 euron tarpeisiin, olipa kyse sitten alkuvaiheen yrityksestä tai suuremmasta kasvuhakuisesta yrityksestä. Räätälöimme kuhunkin tilanteeseen sopivan, kilpailukykyisen ja kestävän rahoitusratkaisun, ottaen huomioon yrityksenne nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Olemme kokeneita monimutkaisten rahoitus- ja omistusjärjestelyiden toteuttamisessa, sisältäen sekä oman pääoman että lainarahoituksen yhdistelmät. Pyydä meitä auttamaan yrityksenne rahoitustarpeissa, vaivattomasti ja tehokkaasti.